Про нас

Школа — це майстерня, де формується думка підростаючого покоління, треба міцно тримати її в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє.

А. Барбюс

Чернівецький ліцей №13 (до листопада  2022 року Чернівецька спеціалізована школа №22) – сучасний навчальний заклад, у якому поєднуються класичні принципи педагогічного процесу та активно запроваджуються інноваційні технології.

Про школу

Педагогічний колектив Чернівецького ліцею №13 Чернівецької міської ради шукає відповіді на ключові питання: як зробити навчальний заклад комфортним для кожного учня, привабливим для батьків, творчим майданчиком для вчителя. Створити мотивацію успіху, дати можливість кожному учневі відчути себе комфортно в стінах школи і, зрештою, допомогти йому сформуватися як особистості, розкрити і розвинути його творчу індивідуальність – мета діяльності педагогів.

Визначено основну місію ліцею: навчити дитину жити, перетворити знання на життєву компетенцію учнів, на розширення їх індивідуальних ресурсів, підготувати конкурентоспроможного випускника школи. Стати школою впевненості у завтрашньому дні, школою гідного українця і освіченого європейця, що допоможе дітям різнобічно виявити, оптимально розвинути і максимально реалізувати свій особистісний потенціал.

Основними умовами успішного досягнення учнями ліцею базової компетентності педагогічний колектив вважає:

 • підвищення ефективності уроку шляхом встановлення діалогу учня та вчителя;
 • розвиток системи позаурочних форм освітньої діяльності, зорієнтованих на пошуковий, дослідницький, проблемний характер засвоєння змісту освіти;
 • реалізацію комплексу форм міжнародної партнерської діяльності, які дозволяють забезпечити процес активної міжкультурної комунікації школярів протягом всього освітнього маршруту спеціалізованої школи;
 • орієнтацію педагогів на особисті досягнення учнів в освітній взаємодії;
 • забезпечення принципів відкритості і комфортності освіти в усіх її аспектах;
 • комплексний супровід педагогами, психологами та іншими спеціалістами освітнього та професійного вибору школярів.

Завданнями ліцею є:

 • формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
 • впровадження Державних стандартів загальної середньої та початкової освіти, підготовка учнів до подальшого навчання та трудової діяльності;
 • розвиток можливостей рівного доступу до якісної освіти;
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови;
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учня.

У Чернівецькому ліцеї №13 головними показниками якісних змін є:

 • позитивна динаміка розвитку суспільного рейтингу ліцею;
 • підвищення якості роботи та професіоналізму кожного педагога, якості навчання та виховання учнів;
 • розвиток міжнародного співробітництва та партнерства;
 • конкурентна здатність учнів та випускників, готовність їх жити і творити в інформаційному суспільстві.

З метою модернізації навчально-виховного процесу та розвитку здібностей учнів, та використання іноземної мови як інструменту у діалозі культур і цивілізацій сучасного світу, для підготовки їх до міжкультурного спілкування у різноманітних сферах життєдіяльності, школі надано статусу спеціалізованої у 2001 р.

Навчальний план, за яким працює ліцей, розроблений на основі Типових навчальних планів для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов.

Особлива увага приділяється вивченню англійської мови. За навчальним планом у:

 • 1-3 класах  – 3 год. англійської мови на тиждень;
 • 4 класах  – 4 год. англійської мови на тиждень;
 • 5-11 класах – 5 год. англійської мови на тиждень.

З 5 по 11 клас вивчається друга іноземна мова – німецька/польська.

В 10-11 класах вивчаються спецкурси профільного циклу англійською мовою:

 • «Країнознавство (Великобританії/ США)» – 1 год,
Участь у міжнародних проєктах: