Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Звіт директора школи за 2020 2021 навчальний рік

Річний звіт директора школи  за 2019/2020

Статут школи

https://drive.google.com/file/d/1pjAxF8rtiVq-Skcsw5ZxgIUkMeZrOaAF/view?usp=drive_link

Приписи за результатами атестації виконані в повному обсязі. Результати виконання приписів було розглянуто на підсумковому засіданні колегії управління освіти Чернівецької міської ради у травні 2014 року.

Заява-1 базова школа

Заява-1 початкова школа

Заява-1 профільна_школа

ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ

ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

– інституційна (очна,(денна,вечірня),заочна, дистаційна, мережева);

– індивідуальна (екстернатна,сімейна (домашня), педагогічний патронаж,на робочому місці ( на виробництві));

– дуальна .

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ОСВІТИ

https://docs.google.com/document/d/1OOP4qvEhy-dlJXY5BiDYs3BL4XJP2ug-/edit?usp=sharing&ouid=101487617121102844559&rtpof=true&sd=true

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/stru


Фактична кількість осіб, які навчаються станом на 02.09.2020Ліцензований обсяг  – 1568 уч.

ВІДОМОСТІ 

про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

програми

ВІДОМОСТІ 
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Додаток 30 до ліцензійних вимог

Мова навчання – українська, поглиблено вивчається англійська мова, друга іноземна – німецька, польська (за бажанням батьків).

ПОРЯДОК зарахування, відрахування та переведення учнів школи

здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 р. №367 “Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти””

Poryadok zarahuvannya do pershogo klasu

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Меморандум співпраці

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

https://drive.google.com/file/d/1rHtYu32rBv-IYE6aVWLSrkoVMdG-ekgA/view?usp=sharing

УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

№ з/п Назва району, ОТГ Назва закладу загальної середньої освіти Доступність до І поверху Підйомники, ліфти Тактильні смуги Кнопка виклику пандус Внутрішні вбиральні Примітка(дата виконання та сума коштів, тис.грн.)
плитка смуги табличкаБрайля
Чернівці Ліцей №13 + + Було зроблено замовлення в бюджетному запиті на 2019 на суму 25 тис.грн.

Додаткових освітніх та інших послуг заклад не надає.