Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Звіт директора ліцею за 2022/2023 навчальний рік

Звіт директора ліцею за 2023/2024 навчальний рік

Статут ліцею

https://drive.google.com/file/d/1pjAxF8rtiVq-Skcsw5ZxgIUkMeZrOaAF/view?usp=drive_link

Приписи за результатами атестації виконані в повному обсязі. Результати виконання приписів було розглянуто на підсумковому засіданні колегії управління освіти Чернівецької міської ради у травні 2014 року.

Заява-1 базова школа

Заява-1 початкова школа

Заява-1 профільна_школа

ЛІЦЕНЗІЇ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ

ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

– інституційна (очна,заочна);

– індивідуальна (екстернатна,сімейна (домашня), педагогічний патронаж);

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ОСВІТИ

https://docs.google.com/document/d/1OOP4qvEhy-dlJXY5BiDYs3BL4XJP2ug-/edit?usp=sharing&ouid=101487617121102844559&rtpof=true&sd=true

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/stru


Фактична кількість осіб, які навчаються станом на 02.09.2023 – 1554. Ліцензований обсяг  – 1568 уч.

ВІДОМОСТІ 

про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

програми

ВІДОМОСТІ 
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Додаток 30 до ліцензійних вимог

Мова навчання – українська, поглиблено вивчається англійська мова, друга іноземна – німецька, польська (за бажанням батьків).

ПОРЯДОК зарахування, відрахування та переведення учнів школи

здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 р. №367 “Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти””

Poryadok zarahuvannya do pershogo klasu

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

(із змінами від 21.03.2024 )

Меморандум співпраці

ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ

https://drive.google.com/file/d/1rHtYu32rBv-IYE6aVWLSrkoVMdG-ekgA/view?usp=sharing

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНДИВІДУАЛЬНУ ФОРМУ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

https://docs.google.com/document/d/1bJeDZ4t5IVT9WHoLLkbsqClaCrmPpElx/edit?usp=sharing&ouid=101487617121102844559&rtpof=true&sd=true

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

https://docs.google.com/document/d/1iH8V9Zb25uGnfRAeu9I4Zh1wPIr1ZizG/edit?usp=drive_link&ouid=101487617121102844559&rtpof=true&sd=true

УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

№ з/п Назва району, ОТГ Назва закладу загальної середньої освіти Доступність до І поверху Підйомники, ліфти Тактильні смуги Кнопка виклику пандус Внутрішні вбиральні Примітка(дата виконання та сума коштів, тис.грн.)
плитка смуги табличкаБрайля
  Чернівці Ліцей №13 + + Було зроблено замовлення в бюджетному запиті на 2019 на суму 25 тис.грн.

Додаткових освітніх та інших послуг заклад не надає.