Методична робота

2017/2018 навчальний рік

звіт про методичну роботу за 2017-2018

НАКАЗ про підсумки методичної роботи

НАКАЗ про результати роб. та якість знань за 2017-2018 р

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 5-11 кл.

ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ на 2017- 2018 н.р.

Наказ Про організацію навч. – вих. процесу в школі 2017-2018

 

 Звіт про методичну роботу в школі протягом 2016/2017 н.р.

Методична робота 2016/2017 н.р. в школі була організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Указу Президента України від 25.06.2013 №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 №385 «Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року», плану заходів МОНУ з виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та Коаліаційної угоди, затверджених наказом МОНУ від 29.01.2015 №63, Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, затвердженої наказом МОН від 16.06.2015 №641; Державних стандартів початкової загальної освіти та базової і повної середньої освіти (нових редакцій), Положень про дошкільний та загальноосвітній навчальні заклади, Програми навчання і виховання дітей від двох до семи років «Дитина» (нова редакція), відповідних нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, обласних, місцевих органів управлінь освітою, Положення про міський методичний центр закладів освіти, затвердженого наказом управління освіти Чернівецької міської  ради від 28.05.2015 № 196, наказу управління освіти Чернівецької міської ради від 29.08.2016 р. №282 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 2016/2017 навчальному році», наказу по школі від 09.09.2016 р №288 «Про структуру та організацію методичної роботи з педагогічними кадрами на 2016 /2017 н.р», з метою вдосконалення професійної майстерності педагогів, покращення рейтингу освіти, якості надання освітніх послуг, забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

В 2016/2017 н.р. педагогічному колектив школи спрямовував свою діяльність на реалізацію науково – методичної проблеми освітньої галузі міста: «Підвищення якості освітнього процесу шляхом модернізації змісту методичної роботи з педагогами навчальних закладів міста».

Центром методичної роботи в школі була методична рада, пріоритетними напрямками діяльності якої були: організація методичної роботи як цілісної системи, яка спрямована на задоволення потреб педагогів у неперервному підвищенні професійної компетентності; здійснення методичної роботи на діагностичній основі; формування у педагогів позитивної мотивації до підвищення власної фахової майстерності та інноваційної діяльності; впровадження в практику роботи педагогічних колективів досягнень етнопедагогіки, психології, методики викладання.

Склад методичної ради:

–        Мельничук В.В. – заступник директора з НВР,  голова методичної ради

–        Фоменко Л.Д. – вчитель біології, секретар методичної ради

–        Антоняк М.І.- заступник директора з НВР,  член ради

–        Кілару І.Г. –  заступник директора з НВР,  член ради

–        Гуглей Н.Е. – заступник директора з ВР,  член ради

–        Войтоловська С.В. – вчитель англійської мови, член ради

–        Балицька О.В. – вчитель української мови та літератури, член ради

–        Ковальова Т.І. – вчитель світової  літератури, член ради

–        Балух  Г.А. – вчитель історії, член ради

–        Коваль В.О. – вчитель математики, член ради

–        Завацька І.Ю. – вчитель англійської мови, член ради

–        Чехімський Р.В. – вчитель фізичної культури,  член ради

–        Стоян Т.С. – вчитель труд. навчання, член ради

–        Мицак Р.М. –  вчитель початкових класів, член ради

–        Холевчук З.І. – завідуюча бібліотекою, член ради

–        Пономарьова Г.А. – вчитель хімії, член ради

–        Якименко В.Д. – психолог школи, член ради

Протягом 2016/2017 н.р. проведено 5 засідань методичної ради, на яких розлядались наступні питання:

  ВЕРЕСЕНЬ
1. 1.    Підсумки роботи методичної ради, ШМО, школи молодого вчителя за 2015/2016 н.р.

2.    Обговорення і затвердження плану роботи методичної ради на 2016/2017 н.р.

3.    Обговорення нових навчальних програм з базових дисциплін, підручників, рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо викладання предметів.

4.    Різне

  ЖОВТЕНЬ
2.
  1. Адаптація учнів 1-х класів до навчання в школі І ступеню.
  2. Адаптація учнів 5-х класів до навчання у школі ІІ ступеня.
  3. Підготовка педагогів школи до участі у конкурсі «Учитель року»
  4. Різне
  СІЧЕНЬ
3. 1.    Підготовка вчителів до участі у міській конференції «Таланти та елітарність».

2.   Різне

  ЛЮТИЙ
4. 1.   Результативність роботи школи молодого вчителя. Знахідки і проблеми.

2.   Використання сучасних педагогічних технологій, ІКТ у навчально – виховному процесі, як засобу мотивації учнів.

3.   Творчі звіти учителів, які атестуються

4.   Різне

  ТРАВЕНЬ
5. 1.   Підсумки проведення предметних тижнів та декад.

2.   Аналіз виконання наказу про методичну роботу в школі.

3.   Пропозиції щодо складання річного плану роботи школи на наступний навчальний рік.

 

Продовжували роботу методичні об´єднання вчителів:

– Вчителів початкових класів – Мицак Р.М., спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист;

–        Вчителів української мови, літератури та світової літератури – Балицька О.В., спеціаліст вищої категорії, старший вчитель;

–        Вчителів математики, фізики, інформатики – Коваль В.О., спеціаліст вищої категорії, вчитель – методист;

–        Вчителів іноземних мов –  Войтоловська С.В., спеціаліст вищої категорії, старший вчитель;

–        Вчителів біології, географії та хімії – Фоменко Л.Д., спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист;

–        Вчителів історії – Балух Г.А., спеціаліст вищої категорії, вчитель – методист;

–        Вчителів трудового навчання та предметів художньо – естетичного циклу – Стоян Т.С., спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист;

–        Вчителів фізичної культури – Чехімський Р.В., старший вчитель;

–        Класних керівників:  5-7 класів – Попадюк Л.І., 8-11 класів – Гладчук І.В.,  класоводів 1- 4-х  кл. – Гунчак В.О.

–        Керівник роботи з обдарованими учнями – Пономарьова Г.А., спеціаліст вищої категорії, старший вчитель.

Головними функціями методичних об’єднань були:

–        Вдосконалення науково – методичного забезпечення  супроводу викладання предметів;

–        Проведення експериментальної та практичної роботи педагогів;

–        Організація забезпечення освітнього процесу в умовах профільного навчання та поглибленого вивчення окремих предметів;

–        Ознайомлення педагогів із сучасним станом і перспективами розвитку освіти;

–        Ознайомлення педагогів із досягненнями вітчизняної і зарубіжної педагогічної і психологічної наук;

–        Пропаганда та поширення  передового  педагогічного  досвіду;

–        Оновлення і поглиблення знань педагогічних працівників зі спеціальності та суміжних дисциплін;

–        Підвищення загальнокультурного рівня вчителів.

Продовжувала свою діяльність Школа молодого вчителя – керівник групи Завацька І.Ю., спеціаліст вищої категорії, старший учитель. Проблема, над якою працювала школа: «Забезпечення практичної спрямованості навчання шляхом раціонального  поєднання продуктивної і репродуктивної навчальної діяльності учнів».

Заступниками директора з НВР Мельничук В.В., Кілару І.Г., Антоняк М.І. була спланована робота методичної ради, виходячи з науково – методичної проблеми «Підвищення мотивації учнів до навчання в аспекті умов сьогодення», над якими працює педагогічний колектив навчального закладу.

Шляхом співбесід та звітів на нарадах, методичних об´єднаннях здійснювався контроль за самоосвітою вчителів. Проводилися індивідуальні форми методичної роботи: консультування, відвідування і аналіз занять і позакласних заходів.

Забезпечувалася участь вчителів школи у роботі міських методичних об´єднань. Щомісяця проводились інформаційні, методичні оперативні наради при директорові з актуальних питань навчально-виховного процесу.

У січні 2017 р. відповідно до плану роботи управління освіти Чернівецької міської ради вчителі школи взяли участь у науково-практичній конференції педпрацівників міста “Талант і елітарність”:

Прізвище, ім’я, по батькові учасника Секція Тема доповіді
Гордіца Ганна Василівна Учителі іноземних мов «Шляхи удосконалення навичок читання в початковій школі»
Моспан Надія Вікторівна Учителі іноземних мов «Проблемні ситуації в кооперативному навчанні та шляхи їх вирішення»
Біланчук Світлана Валентинівна Учителі іноземних мов «Передумови, що сприяють розвитку мовленнєвої компетенції на уроках німецької мови як другої іноземної»

 

Надавалась методично-практична допомога у плануванні навчальної роботи молодим і малодосвідченим вчителям;

Було організовано наставництво, закріплено досвідчених педагогів – наставників за молодими вчителями: Дудка М.В., вчитель англійської мови -Федик Ю.А., спеціаліст вищої категорії, старший учитель; Козубовська С.М., вчитель англійської мови    Дарійчук Ю.Г., спеціаліст вищої категорії, старший учитель; Іванюк О.В., вчитель фізики, астрономії – Корпяк Н.П., вища категорія, вчитель – методист; Романюк А.М., вихователь ГПД – Марчук Г.В., вища категорія, вчитель – методист. Також було організовано наставництво для молодих класних керівників: Федик Ю.А. – Давид О.В.; Микитюк О.Ю. – Коваль В.О.; Боднарюк І.Г. – Коваль В.О.

Активно працювала динамічна творча група вчителів по підготовці до педагогічної ради під керівництвом заступника директора з НВР Мельничук В.В.

Відповідно до плану роботи школи було проведено круглі столи:

– «Вивчення адаптації учнів 1-х класів у школі І ступеня» (жовтень);

– «Системний підхід щодо наступності в початковій школі: дитячий               садок – початкова школа – середня школа» (спільне методичне обєднання вихователів ДНЗ № 30,38 та вчителів 1 – х класів СЗОШ №22)

– «Вивчення адаптації учнів 5-х класів у школі ІІ ступеня» (жовтень);

– предметні тижні: фізична культура (ІІ тиждень вересня); математика, фізика, інформатика (ІІ тиждень листопада); історія (І тиждень жовтня); література рідного краю (IV тиждень листопада); тиждень педагогічних інновацій (І тиждень грудня); правознавство (ІІ тиждень лютого); українська мова та література, зарубіжна література (IV тиждень лютого); іноземні мови (ІІ, ІІІ тиждень березня); природничі науки (І тиждень квітня); трудове навчання, мистецтво (ІІ тиждень квітня).

Для організованого проведення заходів заступниками директора з НВР Мельничук В.В., Кілару І.Г., Антоняк М.І., заступником директора з ВР видавалися відповідні організаційні та підсумкові накази. Вчителями школи в рамках предметних тижнів проводились відкриті уроки, виховні та позакласні заходи.

Відповідно до плану роботи управління освіти Чернівецької міської ради протягом 2016/2017 н.р. було проведено:

– жовтень, 2016 року – міський семінар – практикум для бібліотекарів міста на тему «Особливості складання бібліографічного опису друкованих та електронних джерел інформації згідно з ДСТУ ГОСТ 7,1 2006»;

– квітень, 2017 року – міський семінар – практикум для вчителів хімії міста на тему «Використання ІК-технологій при викладанні хімії».

Відповідно до плану роботи  Департамент освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації було проведено семінар для методистів районних, міських методичних кабінетів, відповідальних за освіту в ОТГ, голів методичних об’єднань вчителів предмета «Захист Вітчизни», ЗНЗ, ПТНЗ, ВНЗ І-ІІ р.а. на тему «Формування мотивації старшокласників на  службу в Збройних силах України».

За підсумками проведення семінарів було розроблено та опубліковано методичні рекомендації для вчителів.

Протягом 2016/2017 н.р. адміністрацією школи вивчався досвід вчителів:

Мунтян М.А., Дарійчук Ю.Г., Стангрет А.В.- вчителі англійської мови (вивчала Кілару І.Г. – заступник директора з НВР), Попадюк С.В. – вчитель української мови та літератури (вивчала Гуглей Н.Е. – заступник директора з ВР).

Заступник директора з НВР Мельничук В.В. протягом 2016/2017 н.р. координувала хід курсової перепідготовки всіх вчителів школи відповідно  до перспективного плану.

Заступник директора з ВР. Гуглей Н.Е. протягом 2016/2017 н.р. продовжувала роботу школи родинного виховання.

 

            Звіт м/о суспільних дисциплін за  2016-2017н.р

Протягом навчального року  члени м/о суспільних дисциплін працювали над над проблемою : «Впровадження тестових технологій у забезпеченні компетентісного підходу при викладанні суспільних дисциплін». Ця проблема органічно поєднується  із потребою підготовки учнів різних вікових груп до ДПА та ЗНО з історії України. Особлива увага в роботі приділялась удосконаленню форм і методів проведення уроків.З метою вивчення методики викладання , рівня навчальних досягнень учнів, надання практичної допомоги вчителям здійснювалося взаємовідвідування уроків. Проводилась  робота з обдарованими  учнями: олімпіади,  конкурси, тиждень правознавства та історії тощо.

Учителі забезпечували відповідний рівень засвоєння базового стандарту. Уроки  відрізняються високим рівнем педагогічної майстерності, творчою активністю дітей , демократичним стилем спілкування.

Упровадження системи зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів з історії України, спричиняє посилення уваги вчителів до відпрацювання у школярів навичок виконання тестових завдань різного рівня.

У процесі роботи виправдали себе такі форми як індивідуальна та групова робота з обдарованими та учнями з низьким рівнем знань; корекція знань учнів на основі діагностичної діяльності вчителя, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів.

Аналіз роботи свідчить , що за минулий навчальний рік підвищився методичний рівень викладання предметів суспільних дисциплін. Учні нашої школи виборюють  призові місця на ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад з історії та правознавства

1.Історія рідного краю(ІІ етап  Всеукраїнської олімпіади)

Митринюк Олександр(11-А) –III місце (керівник: Балух Г.А.)

2.Історія України та всесвітня історія

Павлова Уляна (8-Б)- III місце (керівник Карпюк О.М.)

Павлюк Василь(9-Б) –III місце (керівник :Балух Г.А.)

3.Основи правознавства

Якубів Ірина(10-А) –ІІ місце (Михнюк С.К.)- ІІ етап Всеукраїнської олімпіади

Якубів Ірина –ІІ місце ІІІ етап Всеукраїнської олімпіади

Протягом навчального року члени МО провели тижні історії ІРК, історії та правознавства. Учні брали активну участь в проведенні різноманітних  заходів  на рівні школи і міста : заочний тур турніру знавців ІРК, віртуальні екскурсії з полікультурності Чернівців , учень 8-В класу Демчук Ігор(вчитель Карпюк О.М.) виборов ІІ призове місце в дослідницькій експедиції: «Чернівці – рідне місто моє» серед проектів «Історія родини у фотографіях». На рівні школи були створені учнівські дослідницькі проекти «Ніколи знову!» до Дня пам’яті та примирення(учні 5, 6 і 8-в кл-вчителі Балух Г.А. і Карпюк О.М.)В рамках місячника правового виховання відбулась зустріч з правоохоронцями міста(всі вчителі), виступ інформгруп на тему: «Права дитини»(учні 9-В кл вчитель Балух Г.А.),відвідування учнями 10-А кл виставки «Права і свободи людини» (Михнюк С.К.) ,підготовка матеріалів для годин спілкування на правову тематику. Протягом року наші учні відвідали : музей діаспори 10-А кл.(Михнюк С.К.), Чернівецький Обласний музей народної архітектури та побуту-8-В (Карпюк О.М.), краєзнавчий музей -6-В (Балух Г.А.), військовий шпиталь (зустріч з воїнами АТО) -10-А кл., виставку в СЗОШ №27, присвячену ВВв-6-А  кл.( Балух Г.А.), здійснили історико-краєзнавчі екскурсії до Вижниці (10-А кл.) та с.Підзахаричі Путильського району Чернівецької обл..(6-В кл.)та ін..

Вчителі м/о провели такі відкриті уроки та заходи:

1.« Наш край у роки Другої світової війни» 11-А кл(Балух Г.А.)

2 . «Практичне заняття . Юлій Цезар» 6-В кл (Балух Г.А.)

  1. « Люди в історії» 5-Б кл. (Карпюк О.М.)

4.Гра-змагання між 5 класами на тему: « Що знаю про Україну».(Карпюк О.М.)

  1. Зустріч з поетесою О.Логіновою – «Цікаві люди поряд з нами» 6-В кл.(Балух Г.А.)

6.Виховна справа на тему: “Закон один для всіх» 8-В (Карпюк О.М.)

  1. Зустріч з ветераном ВВв 10-Акл. (Михнюк С.К.)

Наші вчителі постійно відвідують семінари-практикуми, конференції, активно займаються самоосвітою. Брали участь в розробці матеріалів для підручника з історії рідного міста            ( Карпюк О.М., Балух Г.А.) та в поновлені матеріалів музею освіти міста. Підготували виступи на педради: – «Використання інтерактивних методів на уроках історії, правознавства та етики, як спосіб мотивації» , «Як зацікавити учнів на уроках історії?» (Карпюк О.М.) «Досягнення вчителів історії за звітній період 2012-2017рр» (Балух Г.А.) та «—————— (Михнюк С.К.)

Плідно працювали вчителі над створенням матеріально-технічної бази кабінетів історії , правознавства та етики. Поповнилась база екранно-звукових посібників. Постійно слідкуємо за новинками навчально-методичної літератури