Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Статут школи

СТРУКТУРА ЗАКЛАДУ

ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

ІнституційнА (денна), та індивідуальна (педагогічний патронаж, екстернат, сімейна).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/stru

ВІДОМОСТІ 
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Кількість педагогічних робітників 2019/2020 н.р
Кількість вчителів 113
штатних працівників 103
у відпустці по догляду за дитиною 7
Сумісників 4

Відомості про педагогів за категоріями

Молодший спеціаліст Спеціаліст ІІ

категорія

І

категорія

Вища

категорія

“Старший учитель” “Учитель – методист”
4 9 22 10 60 18 32

Інформація про якісний склад педагогічних працівників

вчителі

Ліцензований обсяг  – 1568 уч.

Фактична кількість осіб, які навчаються

Всього класів   (20+21+4=45):
1-4 кл. – 20;      учнів –683
5-9 кл. – 21;   учнів – 654
10-11- кл. – 4;        учнів 101
Всього по школі  1438 уч.

ВІДОМОСТІ 
про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

програми

ВІДОМОСТІ 
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Додаток 30 до ліцензійних вимог

Мова навчання – українська, поглиблено вивчається англійська мова, друга іноземна – німецька, польська (за бажанням батьків).

ПОРЯДОК зарахування, відрахування та переведення учнів школи

здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 р. №367 “Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти””

Poryadok zarahuvannya do pershogo klasu

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Меморандум співпраці

УМОВИ ДОСТУПНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

 

№ з/п Назва району, ОТГ Назва закладу загальної середньої освіти Доступність до І поверху Підйомники, ліфти Тактильні смуги Кнопка виклику пандус Внутрішні вбиральні Примітка

(дата виконання та сума коштів, тис.грн.)

плитка смуги табличка

Брайля

Чернівці СЗОШ №22 + + Було зроблено замовлення в бюджетному запиті на 2019 на суму 25 тис.грн.

Результати вибору проектів підручників на 5, 10 класи 2018/2019 н.р., протокол педагогічної ради від 24.04.2018 р.,  №4.

5 клас

10 клас

2018/2019 навчальний рік

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2018-2019 н.р 

2019/2020 навчальний рік

Аналіз роботи школи за 2018-2019 н.р

Освітня програма закладу на 2019-2020 н.р