Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Статут школи

ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

ІнституційнА (денна), та індивідуальна (педагогічний патронаж, екстернат, сімейна).

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13/stru

ВІДОМОСТІ 
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Кількість педагогічних робітників 2019/2020 н.р
Кількість вчителів 113
штатних працівників 103
у відпустці по догляду за дитиною 7
Сумісників 4

Відомості про педагогів за категоріями

Молодший спеціаліст Спеціаліст ІІ

категорія

І

категорія

Вища

категорія

“Старший учитель” “Учитель – методист”
4 9 22 10 60 18 32

Інформація про якісний склад педагогічних працівників

вчителі

Ліцензований обсяг  – 1568 уч.

Фактична кількість осіб, які навчаються

Всього класів   (20+21+4=45):
1-4 кл. – 20;      учнів –683
5-9 кл. – 21;   учнів – 654
10-11- кл. – 4;        учнів 101
Всього по школі  1438 уч.

ВІДОМОСТІ 
про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

програми

ВІДОМОСТІ 
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Додаток 30 до ліцензійних вимог

Мова навчання – українська, поглиблено вивчається англійська мова, друга іноземна – німецька, польська (за бажанням батьків).

Результати вибору проектів підручників на 5, 10 класи 2018/2019 н.р., протокол педагогічної ради від 24.04.2018 р.,  №4.

5 клас

10 клас

2018/2019 навчальний рік

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2018-2019 н.р 

2019/2020 навчальний рік

Аналіз роботи школи за 2018-2019 н.р

Освітня програма закладу на 2019-2020 н.р