Прозорість та інформаційна відкритість закладу

Статут школи

ВІДОМОСТІ 
про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Кількість педагогічних робітників 2016/2017 н.р
Кількість вчителів 111
штатних працівників 106
у відпустці по догляду за дитиною 5
Сумісників 5

Відомості про педагогів за категоріями

Молодший спеціаліст Спеціаліст ІІ

категорія

І

категорія

Вища

категорія

“Старший учитель” “Учитель – методист”
4 9 22 10 60 18 32

Інформація про якісний склад педагогічних працівників

вчителі

Ліцензований обсяг  – 1568 уч.

Фактична кількість осіб, які навчаються

Всього класів   (18+23=41):
1-4 кл. – 18;      учнів –599
5-9 кл. – 19;   учнів – 575
10-11- кл. – 4;        учнів 83
Всього по школі  1257 уч.

ВІДОМОСТІ 
про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

програми

ВІДОМОСТІ 
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Додаток 30 до ліцензійних вимог

Річний звіт за 2016-2017

Мова навчання – українська, поглиблено вивчається англійська мова, друга іноземна – німецька, польська (за бажанням батьків).

Результати вибору проектів підручників на 5, 10 класи 2018/2019 н.р., протокол педагогічної ради від 24.04.2018 р.,  №4.

5 клас

10 клас

2018/2019 навчальний рік

РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН на 2018-2019 н.р 

бюджетне фінансування червень – серпень 2018 року

Батьківські кошти

протокол батьківської ради від 11.09.2018