Вступ до ліцею

Порядок вступу до ліцею:

Профілі навчання:

– іноземна філологія (англійська мова)

З 2024 року (за наявності бажаючих):

– іноземна філологія (англійська мова)

– математичний (математика, фізика, інформатика)

– природничий (біологія, хімія)

– спортивний (баскетбол)

Умови вступу до Ліцею

(основні вимоги)

 1. Прийом до Чернівецького ліцею №13, далі Ліцею, здійснюється на конкурсній основі:
 2. 1 для учнів Ліцею №13, які закінчили 9-й клас – за середнім балом атестата не нижче 8 б, профільний предмет – не нижче 8 б.

1.2 для учнів інших шкіл з обов’язковим проведенням комплексних вступних випробувань – письмова робота з профільного предмету, психологічний тест.

 1. Для проведення конкурсних випробувань у Ліцеї створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора Ліцею.
 2. До загального конкурсного вступу, далі Конкурсу, до Ліцею допускаються учні,які успішно закінчили 9-і класи інших закладів (при наявності вакантних місць). Переважне право на вступ до 10-х класів мають випускники 9-го класу Ліцею, які успішно закінчили рік та мають рекомендації педради ліцею, для них конкурсний відбір може бути проведено на основі річного оцінювання та державної підсумкової атестації.
 3. З початку квітня до дня напередодні конкурсного іспиту:
  –заяви батьків або осіб, які їх замінюють на ім’я директора Ліцею:
  Вступники до 10-го класу, які закінчили 9-й клас Ліцею, подають:
  – заяви батьків або осіб, які їх замінюють на ім’я директора ліцею;
  – свідоцтво про базову середню освіту;
  а також, при наявності, за бажанням, копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності або творчі досягнення учнів.
 4. Дата тестування визначається наказом директора Ліцею, оприлюднююється на сайті ліцею за 2 тижні до початку вступної кампанії, не пізніше 1 липня поточного року.
 5. Завдання та правила оцінювання відповідей розробляються вчителями Ліцею, з урахуванням вимог навчальних програм та напряму ліцейської підготовки. На підставі результатів тестування всіх учнів, що брали у ньому участь, рішенням приймальної комісії визначається прохідний бал.
 6. Результати тестування оголошуються учням не пізніше наступного дня після його проведення.
 7. Зарахування учнів, які успішно пройшли тестування, проводиться наказом директора Ліцею на підставі рішення приймальної комісії, після оголошення результатів випробування при умові подання ними документів (протягом двох тижнів):
  – копія свідоцтва про народження,
  – особова справа,
  – медична картка (довідка) встановленого зразка.
 8. Для учнів, які в результаті тестування або комплексного випробування отримали бал нижче прохідного, може бути проведено додаткове комплексне випробування (не пізніше як за тиждень до нового навчального року.
 9. Додатковий конкурсний вступ при наявності вільних місць може, як виняток, проводитися протягом навчального року за загальними правилами.
 10. На Тестуванні забороняється використовувати підручники, посібники, калькулятори та інші джерела додаткової інформації. Особи, які користуються під час випробувань сторонніми джерелами інформації, в тому числі підказками, як і ті, що надають заборонену допомогу, відсторонюються від участі у випробуванні.
 11. У разі незгоди з рішенням приймальної комісії, батьки і учні можуть звернутися до голови приймальної комісії із заявою про апеляцію, яка подається протягом наступного дня після оголошення результатів випробувань і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій наказом директора створюється апеляційна комісія.
 12. Повторне Тестування з метою підвищення оцінки, а також додаткове Тестування, в тому числі і для осіб, які не з’явилися на вступні іспити в день їх проведення, не проводиться.
 13. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів після їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця за конкурсом може проводитися додаткове зарахування осіб із числа тих, які набрали найбільшу кількість балів, але не пройшли за конкурсом при загальному тестуванні.
 14. Всі додаткові питання, що пов’язані з прийомом до Ліцею, розв’язуються приймальною комісією.

Зразки завдань для вступних випробувань

Зразок завдання з англійської мови для учнів 9-х класів

Focus4_2E_Placement_Test (2)

9th grade test KEY

9th Grade Test

writing 9th form 1st semester 2019-2020

Writing 9th form 2019 2nd semester

Математика –  зразок завдання з математики для учнів 9-х класів

Біологія  – зразок завдання з біології для учнів 9-х класів

Хімія – зразок завдання з хімії для учнів 9-х класів

Тести  – теоретична частина вступних випробувань з фізичної культури для учнів 9-х класів