Атестація

Атестація 2023

Прізвище, ім’я, по батькові

Стаж Стаж роботи в школі Тема самоосвіти

Посилання на матеріали вчителя

Балух Галина Анатоліївна

       24

       23

Формування в учнів позитивної мотивації навчальної активності на уроках суспільних дисциплін

З досвіду роботи
Гуглей Наталія Едуардівна

 28

28

Використання ІКТ на уроках зарубіжної літератури З досвіду роботи

Даниленко Алла Михайлівна

    39

         39

Активізація пізнавального інтересу на уроках початкової школи З досвіду роботи
Дарійчук Юлія Григорівна Оволодіння навичками 21 століття  через інтерактивні види діяльності  на уроках англійської мови. З досвіду роботи
Дметрюк Ніна Василівна

48

33

Розвиток творчих здібностей на уроках української мови і літератури З досвіду роботи
Калинюк Наталія Василівна

22

22

Впровадження інноваційних технологій на уроках в початковій школі З досвіду роботи
Майданська Ніна Василівна

22

22

Формування здорового способу життя учнів засобами фізичної культури. З досвіду роботи
Прохніцький Андрій Іванович

20

20

Рухливі ігри в новій українській школі З досвіду роботи

Пятіхачна Марина Аурелівна

20

20

Використання завдань комунікативно-діяльнісного підходу у контексті підвищення ефективності викладання іноземної мови З досвіду роботи
Стоян Тетяна Сергіївна

36

22

З досвіду роботи
Терник Ніна Олександрівна

33

27

Інтерактивні методи навчання в початковій школі З досвіду роботи
Чехімський Руслан Володимирович

29

29

Формування в учнів знань,вмінь та навичок до самостійних занять фізичною культурою та спортом З досвіду роботи
Каленчук Діана Вікторівна

4

4

 Застосування комп’ютерної графіки в навчальному процесі початкової школи. З досвіду роботи
Лейберюк Наталія Михайлівна 2 2
Використання аудіовізуальних засобів під час вивчення лексики на уроках польської мови (у 5-6 класах)
З досвіду роботи
Лягу Любов Борисівна

3

3

«Розвиток пізнавальної активності молодших школярів як один із аспектів реалізації компетентнісно – орієнтованого підходу на уроках» З досвіду роботи
Опаєць Марія Віталіївна

5

5

Інклюзивна освіта в початковій школі – розвиток навчальних здібностей в учня з аутистичним спектром З досвіду роботи
Якуніна Юлія Василівна

2

2

Розвиток творчого та логічного мислення на уроках математики З досвіду роботи
Іванюк Уляна Василівна  

9

9

Практичне застосування комунікативного методу в навчанні англійської мови З досвіду роботи
Пислар Олена Валеріївна

6

6

Хмарне навчання та інноваційні технології — нова парадигма в освіті З досвіду роботи
Душенко Ігор Петрович

23

23

Нетрадиційні форми навчання. Використання гри як форми спілкування на уроці англійської мови З досвіду роботи
Іванчук Алла Василівна

17

17

Розвиток критичного мислення в навчальному процесі З досвіду роботи

Атестація 2022

Nakaz_270_-vid-13.09.2021Pro-stvorennya-atestatsijnoyi-komisiyi-1-1

2021 наказ про створення атестаційної комісії

Вчителі, що атестуються у 2022 році

  Прізвище, ім’я, по батькові Стаж роботи Категорія  

 

Тема самоосвіти

 

 

Посилання на матеріали вчителя
Вербовська Ірина Валеріївна 16 І Розвиток пізнавальної активності учнів на основі використання рольових ігор в початковій школі З досвіду роботи
Гладчук Ірина Вікторівна 19 Вища Вдосконалення навичок аудіювання через використання сучасних форм работи та засобів ІКТ З досвіду роботи
Голуб Альона Миколаївна 3 Спеціаліст Використання ігор у процесі навчання польської мови як другої іноземної в 5-6 класах З досвіду роботи
Гордіца Ганна Василівна 18 Вища Шляхи удосконалення навичок читання в Новій українській школі З досвіду роботи
Гулей Ірина Олексіївна 16 І
Трудове навчання: «Формування життєвих компетентностей засобами проектної технології».

Основи здоров’я: «Формування в учнів свідомої мотивації до здорового способу життя, збереження власного здоров’я та активної соціальної позиції».

З досвіду роботи
Ечкалова Тетяна Олегівна 3 Спеціаліст Гра як засіб формування пізнавальної діяльності школярів на уроках англійської мови З досвіду роботи
Ісак Людмила Йосипівна 39 Вища Інтерактивний підхід до вивчення української мови З досвіду роботи
Мазуренко Валерій Васильович 26 Вища
Сучасні технічні засоби навчання.

Науково-методичні та педагогічні основи їх використання на заняттях із предмета “Захист України”.

Впровадження сучасних технологій в освіті.

Шляхи формування сприятливого психологічного клімату між всіма учасниками навчально-виховного процесу.

З досвіду роботи
Маринюк Марія Федорівна 4 Спеціаліст Безмежний світ гри з лего З досвіду роботи
Марчук Ганна Василівна 39 Вища Розвиток  пізнавальної активності у молодших школярів З досвіду роботи
Мизюк Володимир Дмитрович 19 Спеціаліст Виховання здоров’язбережувальної компетентності учнів засобами фізкультурно-оздоровчої роботи З досвіду роботи
Моспан Надія Вікторівна 22 Вища Як зробити вивчення граматики цікавим для учнів через інтерактивні види діяльності З досвіду роботи
Пітик Тетяна Юріївна 11 ІІ Інтерактивні методи навчання З досвіду роботи
Побережна Олена Василівна 3 Спеціаліст Стратегії викладання в навчальному закладі, що працює в умовах інклюзії З досвіду роботи
Пономарьова Галина Анатоліївна 22 Вища Формування компетентностей дитини на уроках хімії шляхом застосування комплексу різноманітних ігрових завдань З досвіду роботи
Хоменська Валерія Валеріївна 18 ІІ Розвиток ключових компетентностей молодших школярів як засіб активізації пізнавальних творчих здібностей в умовах сучасного інноваційного простору З досвіду роботи
Філенко Тетяна Євгенівна 13 Спеціаліст Формування ключових компетентностей учнів на уроках предмету «Захист України»  шляхом використання моделей життєвих ситуацій З досвіду роботи